مترلیزریS2

مدل محصول :  Mileseey

کد محصول :           S2-40m


m S2 40

  • حداکثر برد 60 متر
  • دقت اندازه گیری 1.5± میلیمتر
  • 20 مورد حافظه
  • تراز استوانه ای افقی
  • صفحه نمایش سیاه و سفید

 

 

 

 

 


مدل محصول :  Mileseey

کد محصول :         S2-60m


m s2 60

 • حداکثر برد 60 متر
 • دقت اندازه گیری 1.5± میلیمتر
 • 20 مورد حافظه
 • تراز استوانه ای افقی
 • صفحه نمایش سیاه و سفید

 

 

 

 

 

tablo2