ترازیاب دیجیتال مدل لایکا

مدل محصول :  Leica

کد محصول :       Ls15&Ls10


LS15LS10

 • دوربین دیجیتال برای قراورلروی سریع و بدون نیاز به نگاه کردن از درون تلسکوپ
 • قابلیت اتو فروکوس روی میر بدون نیاز به چشم دوختن به تلسکوپ توسط کاربر
 • اسکن و قرائت اتوماتیک میر و پبت اطلاعادر برنامه های حرفه ای تراز یابی
 • دقت 0.2 میلیمتر در یک کیلومتر تراز یابی رفت و برگشت
 • صفحه نمایش لمسی و رنگی با محیط شبیه توتال استیشن های اشنای سری فلکس لاین
 • امکان ثبت تصویر میربرای هر قرائت

 

 

  


 • مدل محصول :  Leica

  کد محصول :       Sprinter50


  50

    • ساده ترین و ارزان ترین تراز یاب دیجیتال برای کار های ساختمانی با قابلیت قرائت اتوماتیک میر بارکد

  

  

 

  


مدل محصول :  Leica

کد محصول :      Sprinter150


Sprinter150

 • ترازیاب دیجیتال با قابلیتهای بک ترازیاب حرفه ای

 

 

 

 

 

 


مدل محصول :  Leica

کد محصول :      Sprinter150m


Sprinter 150

  • ترازیاب دیجیتال دقیق با حافظه داخلی و منظم به برنامه های کاربردی

 

 

 

 

 

 


 • مدل محصول :  Leica

  کد محصول :      Sprinter250m


  Sprinter 250

     • ترازیاب دیجیتال دقیق با حافظه داخلی و منظم به برنامه های کاربردی

 

tablo2