ترازیاب مدل فویف

مدل محصول :  Foif

کد محصول :       Dsz2


DSZ2

  1. درشت نمایی 30 برابر
  2. دقت 1 میلیمتر در کیلومتر
  3. با لمب درجه ای به همراه جعبه حمل
  4. نمگیـــــــر و کاور حمل مخصوص 

   

   

   

   


 • مدل محصول :  Foif

  کد محصول :       Dsz2d


  Dsz2d

   •  بزرگنمایی 32 برابر

    دقت 1 میلیمتر

     

     

     

     

     

     


    مدل محصول :  Foif

    کد محصول :       Dsz3


    دقت 1 میلی متر
    بزرگنمایی 32 برابرDSZ3

     

     

     

     

     

     


    • مدل محصول :  Foif

     کد محصول :       Ds05


       • dsz05 انحراف معیار در یک کیلومتر ترازیابی رفت و برگشت با وجود میکرومتر داخلی  0.5 میلی متر

       تصویر مستقیم

       بزرگنمایی 38 برابر

       قطر دهانه لنز 45میلیمتر

       میدان دید در 100 متری 203متر 

       کمترین فاصله فوکوس1.6 میلیمیتر

       ثابت استادیا 100 

       محدوده تاثیر ±15 دقیقه

       دقت تنظیم  0.5 میلیمتر

       حساسیت تراز کروی 10 دقیقه در 2 میلیمتر

       محدوده دمایی قابل تحمل  30 درجه زیر صفر تا50 درجه بالای صفر

       • وزن 3.5 کیلوگرم 

tablo2