ترازیاب لایکا

  • مدل: LEICA
  • کد: NA2

ترازیاب لایکا مدل NA2 :

با قابلیت بزرگنمایی 32 برابر و دقت 0.7 میلیمتر در 1000 متر رفت و برگشت،قابلیت نصب میکرومتر جهت ترازیابی صنعتی با دقت 0.1 میلیمتر به همراه جعبه حمل ضد ارتعاش

tablo2