جی پی اس دو فرکانسه

  • مدل: GPS dual frequency
  • کد: LEICA 530

جی پی اس دوفرکانسه لایکا سری 530


این دستگاه قابلیت دریافت سیگنال های  L2و L1   را دارا می باشد.

 

 مناسب جهت امور انتقال مختصات به صورت استاتیک و RTKمی باشد . 

tablo2